General Article

Luyện nghe tiếng Anh có phụ đề – The home improvement store

PostedLoạt series video luyện nghe tiếng Anh có phụ đề dành cho người mới học. Giọng chuẩn Anh – Mỹ, nói chậm rõ ràng, giải thích từ vựng chi tiết giúp cho…

source